Optimized 440 min

Петък, 24 Януари 2020 11:15

Обществен съвет

Качени са документи относно избора на изпълнител по програма "Училищен плод" и "Училищно мляко". Повече можете да откриете в "Профил на Купувача" - "Предварителни обявления"
Понеделник, 16 Септември 2019 11:37

Откриване на учебната 2019 / 2020 г.